Föreningsform: Bostadsrättsförening
Äger föreningen marken: Ja
Antal lägenheter i föreningen: 212
Antal förhyrda parkeringsplatser: 231
Ägande i föreningen: Föreningen accepterar delat ägande. Juridisk person accepteras ej.


Föreningens ekonomi

Årsavgiften avseende föreningens lägenheter, p-platser, förråd/lokaler och MC-/mopedgarage höjs med tre (3) procent från och med den 1 januari 2024.
Värme, vatten och hushållsel ingår i avgiften.

Genomfört underhåll

2023 - Stamspolning.
2023 - Genomfört obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
2023 - Fasadtvätt.
2023 - Pensling av väggbrunnar.
2022 - Genomfört dräneringsprojekt av de fastigheters grunder som inte tidigare åtgärdats.
2022 - Renoverat skyddsrum.
2022 - Ommålning av källargångar.
2021 - Buskar längs med fasader togs bort. Betongplattor ersattes med singel.
2021 - Installerat postboxar.
2021 - Ommålning av trapphus.
2021 - Ny belysningsarmatur med rörelsedetektor i trapphus.
2020 - Relining av avloppsstammar.
2017 - Spolning av stammarna.
2016 - Ommålning av tak på sophusen utfördes.
2015 - Samtliga sophus fick plåtfasad och nya garageportar.
2013 - Byte av undercentraler.
2012 - Nya tak på samtliga hus.
2010 - Föreningen driftsatte ett elektroniskt passagesystem.
2008 - Genomfört dräneringsprojekt av vissa fastigheters grunder samt omledning av dagvatten och takavlopp.
2006 - Renovering av fastigheternas ventilationssystem.
2002 - Ommålning av fasader slutfördes. Utöver detta så byttes alla porttak ut, skifferplattor lades på trapporna. Sidorna på våra portar kaklades och sittbänkar byggdes.
2000 - Bredband indraget i samtliga lägenheter och i några lokaler.

Föreningen planerar följande åtgärder under de närmaste 5 åren:

Byta elstigar och centraler.
Energieffektiviseringsåtgärder (bl a förnya ventilationssystemet på vindarna).
Installera laddstationer för elbilar och laddhybrider.

TV och Bredband

Digitalt TV-grundutbud ingår i månadsavgiften. Leverantör: Tele2 
Bredbandsanslutning 250/100 Mbit/s till en obligatorisk månadskostnad på 125 kr. Leverantör: Telenor

Bilplats

231 parkeringsplatser med separat digitalt köhanteringssystem som man kan använda när man blivit medlem i föreningen.
Hyreskostnaden för en p-plats är 210 kr/mån med el och 158 kr/mån utan el.
Hyreskostanden för p-plats med laddstolpe är 409 kr/månad plus faktiska elförbrukningen till ett självkostandspris som för närvarande (2024-05-28) är 72 öre/kWh.
Är man intresserad av att hyra en p-plats med laddstolpe så kontaktar man styrelsen på  när man blivit medlem i föreningen.
P-plats följer inte med lägenheten vid försäljning/utflytt.
Föreningens besöksparkeringar är avgiftsbelagda.

Faciliteter

Ett källarförråd till varje lägenhet, det finns även extra förråd och lokaler att uthyra. Utöver detta finns bastu, samlingslokal, cykel-och barnvagnsrum, gym, grillplatser, lekplatser, basketplan, boulebana, tvättstugor, grovtvättstugor, gästlägenheter samt solarium.

Särskilda anvisningar vid överlåtelse

Köpare måste vara medlem i HSB Stockholm. Innan en ansökan kan registreras så måste en grundavgift samt första årsavgiften erläggas. Grundavgiften återfås vid utträde. 

I samband med försäljning så ska säljaren i god tid kontakta HSB som utför en s.k. överlåtelsesyn. Föreningen kommer inte att påbörja kontroll av köparen för medlemskap förrän tid är beställd för överlåtelsesyn. Synen är gratis för säljaren. Dokumentet som upprättas i samband med översynen arkiveras och delges vare sig mäklare eller köpare.

Förutom lägenhetsnycklar och passerbrickor så ska nycklar till postbox, källargångar samt övriga gemensamma utrymmen som exempelvis tvättstugan överlämnas till köparen. Förlorad nyckel ersätts alltid av medlemmen.

Ladda ned

Icon representing an icon       


Stadgar

Årsredovisningar