Föreningsform: Bostadsrättsförening
Äger föreningen marken: Ja
Antal lägenheter i föreningen: 212
Antal förhyrda parkeringsplatser: 226
Ägande i föreningen: Föreningen accepterar delat ägande. Juridisk person accepteras ej.


Föreningens ekonomi

I nuläget finns inga beslut om avgiftsförändringar.

Genomfört underhåll

Ommålning av trapphus 2021.
Ny belysningsarmatur med rörelsedetektor i trapphus 2021.
Relining av avloppsstammar 2020.
Spolning av stammarna 2017.
Ommålning av tak på sophusen utfördes 2016.
Samtliga sophus fick plåtfasad och nya garageportar 2015.
Byte av undercentraler 2013.
Nya tak på samtliga hus 2012.
Föreningen driftsatte ett elektroniskt passagesystem 2010.
Genomfört dräneringsprojekt av vissa fastigheter grunder samt omledning av dagvatten och takavlopp våren 2008.
Renovering av fastigheternas ventilationssystem 2006.
Ommålning av fasader slutfördes våren 2002. Utöver detta så byttes alla porttak ut, skifferplattor lades på trapporna. Sidorna på våra portar kaklades och sittbänkar byggdes.
Bredband indraget i samtliga lägenheter och i några lokaler 2000.

TV och Bredband

Digitalt TV-grundutbud ingår i månadsavgiften. Leverantör: Com Hem. 
Bredbandsanslutning 250/100 Mbit/s till en obligatorisk månadskostnad på 125 kr. Leverantör: Telenor.

Bilplats

226 parkeringsplatser med separat kö. Går att hyra för 200 kr/mån med el och 150 kr/mån utan el.
Föreningens besöksparkeringar är avgiftsbelagda.

Faciliteter

Ett källarförråd till varje lägenhet, det finns även extra förråd och lokaler att uthyra. Utöver detta finns bastu, samlingslokal, cykel-och barnvagnsrum, gym, grillplatser, lekplatser, basketplan, boulebana, tvättstugor, grovtvättstugor, gästlägenheter samt solarium.

Särskilda anvisningar vi överlåtelse

Köpare måste vara medlem i HSB Stockholm. Innan en ansökan kan registreras så måste en grundavgift samt första årsavgiften erläggas. Grundavgiften återfås vid utträde. 

I samband med försäljning så ska säljaren i god tid kontakta HSB som utför en s.k. överlåtelsesyn. Föreningen kommer inte att påbörja kontroll av köparen för medlemskap förrän tid är beställd för överlåtelsesyn. Synen är gratis för säljaren. Dokumentet som upprättas i samband med översynen arkiveras och delges vare sig mäklare eller köpare.

Förutom lägenhetsnycklar och passerbrickor så ska nycklar till postbox, källargångar samt övriga gemensamma utrymmen som exempelvis tvättstugan överlämnas till köparen. Förlorad nyckel ersätts alltid av medlemmen.

Ladda ned

Icon representing an icon       


Stadgar

Årsredovisningar