Vid fel i lägenheten, eller i fastigheterna i övrigt, t ex tvättstugor, entréer etc. görs felanmälan via HSB Felanmälan på tel. 010 442 11 00 eller webben.

HSB Jour får endast tillkallas vid akuta fel som måste avhjälpas omedelbart!

Kontakta någon ur styrelsen innan du kontaktar HSB Jour.

Det är endast vid akuta fel, t ex sprucken vattenledning, som du får ringa HSB Jour på tel. 08 695 00 00.

Om en säkring går och din lägenhet blir strömlös så ska du i första hand ringa till någon i styrelsen.

Endast om du inte får tag i någon ur styrelsen eller om strömlösheten inträffar under obekvämt klockslag (t ex sent på kvällen) så får HSB Jour tillkallas.

Klotter

Om du upptäcker klotter så ska felanmälan göras via HSB Felanmälan på tel. 010 442 11 00 eller webben.

Skadedjur

Kontakta Anticimex på tel. 075 245 10 00 och uppge försäkringsnummer Folksam 266790.

Bredband

Vid fel eller krångel med din bredbandsanslutning så ska du kontakta Telenor på tel. 020 222 222.

Kabel-TV

Vid fel eller krångel med kabel-TV så ska du kontakta Com Hem på tel. 90 222.