I de flesta av våra portar finns gårdsombud, se anslag i portarna. Dessa personer är en viktig länk för ett bra boende.

Bland annat är ombudens uppgifter att fånga upp idéer och önskemål samt att samordna dessa och föra dem vidare till styrelsen. 

Är du intresserad av att fungera som gårdsombud kontaktar du styrelsen.