Nedan finns kontaktinformation till övriga förtroendevalda i föreningen. 

Revisorer

Mer information om revisorernas uppgift finner du här.

Ordinarie
Per-Olof Trelje
Tel: 076 855 57 68
Port 201

   

Suppleant
Owe Berg
Tel: 070 312 95 72
Port 205

      

Valberedning

Mer information om valberedningen finner du här.

Ordförande
Jens Milgunoff
Tel: 070 258 53 28
Port 217

   

Torgny Carlsson
Tel: 08 500 850 95
Port 201

   

Grovsopor

Mer information om sophantering finner du här.

Lasse Carlsson
Tel: 076 946 97 22
Port 193

   

Gästlägenheter

Mer information om gästlägenheterna finner du här.

Lgh i port 211
Christina Majlöv
Tel: 070 355 14 34
Port 211

   

Lgh i port 227
Annci Herrdin
Tel: 076 555 73 11
Port 227

   

Pensionärsförening

Pensionärsföreningen SeniorAlfåglarnas uppgift är att verka för de äldres väl och är öppen för åders- och förtidspensionärer.

Föreningen har medel avsatt ur bostadsrättsföreningens budget och har regelbundna träffar i Café Alfågeln. Varje medlem betalar även en årsavgift.

Ordförande
Gunnel Trelje
Tel: 070 888 12 45
Port 201

   

Sekreterare
Annette Ernerdahl
Tel: 070 972 77 78
Port 213