Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. 

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen innan uthyrning kan påbörjas. Föreningen beviljar tillstånd för max 6 månader, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta gärna styrelsen om några frågetecken kvarstår. Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten längre ner här på sidan. 

Avgift för andrahandsuthyrning
Avgiften för andrahandsupplåtelse är 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om uthyrning sker under en del av året så beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Hyresavtal mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning