Asbest
Det kan förekomma förhöjda värden av asbest i lägenhetens ytskikt. Så om du går i tankarna att renovera ditt badrum och har kvar den röda (original) våtrumsmattan så måste du beakta att den sannolikt innehåller asbest.

Det kan även förekomma förhöjda värden av asbest i lägenhetens golvlim (s.k. svartlim som ursprungligen användes för att applicera golvplattorna när husen byggdes). Var därför uppmärksam med hur du eventuellt hanterar dessa golvplattor (original).

Hantering av asbest ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1 och yrkesmässig asbestsanering ska ske av en ackrediterad firma före övrig rivning.
I de fall en asbestsanering måste genomföras så är det inget som föreningen står för i och med att bostadsrättshavaren har underhållsansvaret för lägenhetens ytskikt.

Balkonginglasning
I samband med att föreningen renoverade fasaderna så togs ett principbeslut om att endast tillåta samma typ av balkonginglasning som föreningen då valde via Teknova Byggsystem AB.

Bygglov behöver inte sökas i och med att föreningen har ett generellt bygglov för denna typ av inglasningar.

Styrelsen ska godkänna typ av balkonginglasning och ska därför informeras innan balkonginglasning påbörjas.

Dagvattenbrunnar
Det är absolut förbjudet att hälla ut t ex kakelfix, målarfärg eller dylikt i dagvattenbrunnarna. Föreningen har genom åren haft stora omkostnader för rensning efter utsläpp av otillåtna produkter.

Om du anlitar någon entreprenör i samband med lägenhetsrenovering så bör denne göras uppmärksam på att dagvattenbrunnar inte får användas för att göra sig av med restprodukter.
 

Disk-, tvättmaskin och torktumlare
För dem som installerar tvätt- och diskmaskiner i sina lägenheter så måste en fackman anlitas.

Vid installation av diskmaskin ska denna vara försedd med spillplåt för att undvika vattenskada. En spillplåt används lämpligen även för kyl- och frysskåp.

Installeras torktumlare får endast kondenstumlare användas. Vanliga tumlare, som är avsedda att anslutas till ventilationen orsakar nämligen fukt- och ventilationsproblem – denna typ av anslutning är alltså inte tillåten.

Handdukstork och golvvärme
Det är inte tillåtet att ta bort befintlig radiator (element) eller att installera handdukstork som värms via radiatorvattnet.

Det är heller inte tillåtet att installera golvvärme, vare sig elektrisk eller vattenburen.

Köksfläkt och spiskåpa
Av brandsäkerhetsskäl förordar föreningen de boende att använda köksfläkt eller spiskåpa med s.k. fettfilter.

Byte av kolfilter skall ske enligt fabrikantens anvisningar.

Det är dock inte tillåtet att ansluta köksfläkt eller spiskåpa till ventilationskanalen (vid fettansamling kan ev. brand sprida sig via fläkttrumman till andra delar av fastigheten).