Badrummen är i många avseenden en känslig punkt i lägenheten. Ett misstag som leder till vattenläckage kan leda till svåra skador. Det är därför av största vikt att auktoriserade personer används i arbetet med att vidta förändringar i badrum.

Vid eventuella vattenskador behöver bostadsrättsinnehavaren kunna visa upp intyg på att arbetet som orsakat skadan är gjort av en auktoriserad montör. Om en skada uppstått, och sådant intyg ej finns, kan det drabba den boende ekonomiskt. Försäkringsbolagen har ganska hårda villkor för detta.

Pga. återkommande vattenläckor i samband med slarvigt eller felaktigt utförda arbeten i bad- och duschrum genom åren så har man rapportskyldighet när man avser renovera ett våtutrymme. Styrelsen måste få in en redogörelse för hur en renovering ska genomföras etc. Inbyggnation av rör är inte tillåtet. Vattenburen golvvärme, handdukstork etc. är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att permanent avlägsna radiatorer.

Tillstånd

Vid större arbeten som planeras i våtutrymmen ska ni alltid kontakta förvaltaren för godkännande. Detta gäller även om väggbrunnen ska ändras till en golvbrunn. Byte från väggbrunn till en golvbrunn bekostas av föreningen. Kontakta förvaltaren för mer information.