I källarplanet i port 211 finns Café Alfågeln. 

Lokalen kan hyras av medlemmarna för egen verksamhet av stillsammare slag. På grund av störningsrisk kan vi inte tillåta bullriga fester sent på kvällarna. Däremot går det bra att hyra till dopkalas, barnkalas eller liknande. 

Lokalen bokas via Carina Carlsson, tel. 070 257 51 17.

Kostnad

  • Det kostar 200 kr att hyra caféet samt att en depositionsavgift på 1 000 kr även ska erläggas.
  • Depositionsavgiften kontanthanteras inte, utan ett avtal skrivs under i samband med uthyrning.
  • Avtalet rivs sedan förutsatt att lokalerna återlämnas utan anmärkning, om inte så skickas avtalet till HSB som får ombesörja att depositionen läggs på nästkommande avgiftsavi.