Till varje lägenhet hör en inre fond. Ett belopp avsätts varje månad till inre fonden. Fondens saldo framgår på specifikationsdelen på avgiftsavierna. Ur den inre fond som finns får man använda sina innestående medel för reparationer och underhåll. Genom att presentera kvitton för sina utlägg utbetalas pengarna till bostadsrättsinnehavaren.

Uttag ur inre fonden kan du få hjälp med på expeditionen eller så skickar du själv in blanketten Uttag ur inre fond