Vid inflyttning ska du av lägenhetsinnehavaren få nycklar till lägenheten samt till gemensamma utrymmen/tvättstuga samt postbox. Förlorad nyckel ersätts alltid av medlemmen innan ny medlem flyttar in.

Tänk på att vid akuta fel och vid normalt underhåll, t ex sotning, måste du vara beredd att lämna föreningen tillträde till lägenheten. I de flesta fall finns det installerat en nyckeltub där du hänger din nyckel om någon reparatör måste in i lägenheten. De som inte har någon nyckeltub måste se till att nyckel lämnas till annan som kan ansvara för öppning.

I fall där tillträde inte lämnats till lägenheten kan bostadsrättsinnehavaren få stå för de extra kostnader som entreprenören drabbas av, exempelvis vid ett extra besök.

Passagesystem
Portarna är låsta dygnet runt och kräver portkod eller passerbricka.
Portkoden är unik för varje port och fungerar kl. 07.00–21.00.

Till varje lägenhet hör minst tre stycken passerbrickor vilka ger tillträde till följande portar:

  • Porten i det hus där din tvätt- och grovtvättstuga finns
  • Expeditionen i port 189
  • Bastu och solarium i port 209
  • Café Alfågeln i port 211

En förlorad passerbricka ska alltid spärras och sedan ersättas av medlemmen själv. Även om man behöver extra passerbrickor så står medlemmen själv för den kostnaden.

Nycklar och passerbrickor beställs hos Brandbergens Låshörna (du måste visa upp aktuell hyresavi samt legitimation).