Bilplats

Det finns 226 parkeringsplatser för de boende. Dessa går att hyra för 200 kr/mån med el och 150 kr/mån utan el.

Är du intresserad av att hyra en p-plats så ser du lediga objekt i den digitala köhanteringstjänsten på Mitt HSB.

Notera att andrahandsuthyrning av parkeringsplats är förbjuden och leder till omedelbar uppsägning av kontraktet. Dock får boendes släkt och vänner nyttja platsen för tillfällig, kortare uppställning.

 

Besöksparkering

Föreningens besöksparkeringar är avgiftsbelagda och hanteras av parkeringsbolaget P-Service.

Besöksparkeringarna finns i anslutning till huvudinfarten samt i båda ändarna av området.

Kontakta P-Service så fort något fordon inte står på tillåten plats. P-service nås på tel. 0771 77 11 00.

 

Motorcykel- och mopedgarage

I anslutning till gård 5 (nära port 231) finns ett motorcykel- och mopedgarage.

Är du intresserad av att hyra en garageplats så ser du lediga objekt i den digitala köhanteringstjänsten på Mitt HSB.