I anslutning till samtliga sophus finns det utvändiga sopskåp avsedda för matavfall samt brännbart hushållsavfall. Sopskåpen öppnas med passerbricka.

Övre sophuset används för föreningens grovsopor och har öppet kl. 19.00–20:00 vid följande datum:

 • 3 juni
 • 1 juli
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Ansvarig för grovavfall i föreningen är Lasse Carlsson, tel. 076 946 97 22.

Det mellersta sophuset används som återvinningsstation. I detta sophus får inget annat slängas!

Detta sophus är öppet mellan kl. 06.00–21.00 och tillträde sker med passerbricka och ger den boende möjligheten att kunna slänga följande avfall:

 • tidningar och returpapper
 • pappersförpackningar
 • plastförpackningar
 • metallförpackningar
 • glasförpackningar
 • elavfall
 • batterier
 • glöd- och lågenergilampor.

Allt avfall ska slängas på avsedd plats – inte slängas/ställas på golvet!

Stora kartonger kan med fördel plattas till och vikas ihop innan de slängs i kärlen – på så sätt får fler kartonger plats i baljan.

I övrigt gäller följande för sophanteringen:

 • Matavfall som du sorterar ut lägger du i en separat brun papperspåse. Påsen ska sedan slängas i ett speciellt kärl på samma plats där du idag slänger dina hushållssopor. Den bruna påsen är tillverkad av vattenavvisande papper. Använd en ventilerad påshållare till påsarna. Den ventilerade påshållaren ser till att papperspåsen håller sig någorlunda torr. Använd aldrig plastpåsar till matavfallet.

  Exempel på matavfall är kött, fisk, skaldjur, ris, potatis, potatisskal, bröd, äggskal, grönsaker, frukt, fruktskal, teblad, tepåse, kaffesump och filter. Däremot ska du inte lägga plast, växter, jord, kattsand, tuggummi eller tobak i den bruna påsen.

  Påsar går att hämta på återvinningscentralen i Jordbro samt i utvalda butiker, bibliotek och på kommunalkontoret.

 • Brännbart hushållsavfall läggs i ”vanliga” soppåsen som sedan slängs i kärlet för brännbart avfall i något av de utvändiga sopskåpen. Exempel på brännbart hushållsavfall är blöjor, böcker, blommor, disktrasor, plastleksaker, fönsterkuvert, trasor, servetter, gummi, kattsand etc.

  Se till så att inget farligt avfall, t ex batterier eller lösningsmedel, hamnar i soppåsen.

 • Icke brännbart avfall får inte slängas i den ”vanliga” soppåsen. Detta avfall kan slängas i särskild container i övre sophuset eller så lämnar du istället själv till återvinningscentralen i Jordbro. Exempel på icke brännbart avfall är porslin, keramik, glasprydnader, mindre speglar, dricksglas, stekpannor, kastruller, bestick och uttjänta verktyg som t ex hammare.

 • Metallförpackningar (t ex konservburkar) kan slängas i mellersta sophuset.

 •  Grovavfall kan slängas i särskild container i övre sophuset  eller så lämnar du själv till återvinningscentralen i Jordbro. Som grovsopor räknas möbler, barnvagnar, cyklar, etc.

  OBS! Elavfall får inte kastas i denna container utan ska slängas i mellersta sophuset.

 • Trävirke såsom pallar, trä (både målat och omålat), spånskivor, trämöbler, fönster och dörrar med glas ska i första hand lämnas till återvinningscentralen i Jordbro men kan även slängas i särskild container i övre sophuset.

 • Byggavfall i samband med renovering av lägenhet lämnar du också själv till återvinningscentralen i Jordbro. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det är under inga omständigheter tillåtet att belamra gemensamma utrymmen som trapphus, källargångar, skyddsrum eller utanför portarna med grovavfall. Detta för att eliminera brandrisken och för att underlätta för brandförsvaret att ta sig fram ohindrat vid eventuell utryckning.

 • Miljöfarligt avfall såsom bilbatterier, nagellack, hårspray, färgrester, limrester, lösningsmedel, spillolja, bekämpningsmedel, lackrester, rengöringsmedel, sprayburkar, syror, kalklösare, ammoniak och lut lämnar du själv till återvinningscentralen i Jordbro. Detta avfall får under inga omständigheter slängas i de utvändiga sopskåpen, i mellersta sophuset eller i containern avsedd för grovavfall. Detta framför allt för explosions- och brandrisken.

 • Småbatterier lämnas i batteriholken i mellersta sophuset. 

 • Läkemedelsrester lämnar du tillbaka på Apoteket.

 • Elavfall kan slängas på särskild anvisad plats i mellersta sophuset (se områdeskarta) eller så lämnar du själv till återvinningscentralen i Jordbro. Exempel på elavfall är lysrör, lågenergilampor, glödlampor, handverktyg, leksaker, klockor, tv, radio, skrivare, datorer, spisar, diskmaskiner och tvättmaskiner.

 • Övrigt avfall såsom metallförpackningar, returpapper, pappersförpackningar, kartonger, plastförpackningar samt glas ska slängas i mellersta sophuset alternativt i någon av de närliggande återvinningsstationerna (t ex vid Konsum) eller vid återvinningscentralen i Jordbro.

Vid åtskilliga tillfällen genom åren har det upptäckts slarv med sophanteringen (grovavfall har ställts i källargångarna, hushållssopor har slängts ut-anför sophusen, etc.). Detta är inte tillåtet och kostar föreningen en massa pengar!

Notera även att den ”vanliga” soppåsen inte får slängas i någon av de papperskorgar som finns inom vårt område, dessa är avsedda för ”småskräp” som t ex godispapper, cigarettpaket och glasspinnar – den ”vanliga” soppåsen får inte heller slängas i de papperskorgar som finns i tvättstugorna.

I de fall där vi kan spåra dem som slarvat med sophanteringen riskerar dessa att debiteras för den fördyring som detta orsakar.