Vad är störningar? Vissa tycker att en granne som spelar musik sent är störande.
En granne som älskar för högljutt kan vara störande. Någon tycker att ett ständigt bråkande par är störande. Vissa tycker att barn som skrattar och leker är störande. Någon som drar på hemmabion för högt kan även vara störande. En hund som skäller dagarna igenom kan vara väldigt störande. Några tycker att spring i trappen är störande…

En fest då? Självklart kan det också upplevas som störande, men det tillhör även normalt beteende att ibland få ha fest – men man måste ta hänsyn och visa sina grannar respekt!

Bland det mest störande som kan hända är att någon borrar i betong. Detta är ett problem som vi får leva med i våra fastigheter. Därför bör du aldrig borra (eller hamra) under andra tider än kl. 08.00–20.00. När det är helg så måste vi ta extra hänsyn – då bör du aldrig borra (eller hamra) under andra tider än kl. 10.00–18.00.

Tvättmaskiner och framför allt centrifugeringen i lägenheter är också något som genererar oljud. Samma tidsregler som gäller i tvättstugorna gäller även i lägenheten.

Några tips:

  • Som nyinflyttad – Knacka på och säg hej till de andra i porten.

  • Fest – Sätt upp ett anslag i god tid i trappan och informera om dag och tid för festen. Det lämnar en öppning för dem som trots det blir störda att säga till.

  • Planerar du större arbeten (renovering) i lägenheten? Sätt även då upp ett anslag i trappan om du t ex behöver borra med slagborrmaskin.

Utdrag från Bostadsrättslagen (1991:614) 7 kap 9 § – Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter:
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Om du upplever att någon stör dig så vill styrelsen rekommendera dig, i allra första hand, att du så snabbt som möjligt – och helst direkt när störningen pågår – själv tar direktkontakt med den eller de som stör och försöker reda ut frågan.

Om detta inte skulle hjälpa och du själv har försökt vid några tillfällen så ska du kontakta Svenska Störningsjouren (se anslag i porten).

Om störningarna ändå fortsätter, kontakta då förvaltaren. Men då är det viktigt att du har gjort noteringar om störningarna där vem som stör – när, var och hur måste också framgå. Förvaltningskontoret handlägger då detta efter samråd med styrelsen.