Läs gärna broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten? för att få en god översikt kring ansvaret.
Styrelsens tillstånd krävs för ingrepp i en bärande konstruktion, tätskick badrum, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten samt väsentlig förändring av lägenheten. 

* BRF=bostadsrättsföreningen, BRH=bostadsrättshavaren

 

Byggdel         BRF:s
Ansvar   
     BRH:s
Ansvar   
     Anmärkning
Väggar i lägenhet          
Lägenhetsavskiljande och bärande vägg.        
lcke bärande innervägg.        
Ytskikt på vägg inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet.       lnsidan av lägenhetsavskiljande och bärande vägg, t ex tapet och puts, inkl. fuktisolerande skikt i våtrum.
För dem som planerar att genomföra större förändring eller renovering av våtutrymmen måste vända sig till förvaltaren för godkännande.
Golv          
Ytskikt på golv inkl. underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet.    

  T ex tråd- eller kemsvetsad golvmatta, keramiska plattor. Bakomliggande fuktisolerande skikt, parkettgolv inkl. underliggande sand.
Innertak i lägenhet          
lnnertak inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet.       T ex puts och stuckatur.
Dörrar          
Utsidan av ytterdörr.       Inklusive ytbehandling samt karm och foder på utsidan.
Om fönsterdörr (balkongdörr) se egen rubrik nedan.
Insidan av ytterdörr inklusive ytbehandling samt beslag,
handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås inkl. låscylinder, låskista, nycklar, ringklocka mm.
      Vid byte av dörr ska gällande normer för ljud- och brandklassning uppfyllas.
Innerdörr inklusive lister, foder, karm och tätningslister.        
Fönster och fönsterdörr mm          
Karm och båge.        
Yttre målning.        
Glas, spröjs, kitt och isolerglaskassett.        
Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslister mm.        
lnre målning samt målning mellan bågarna.        
VVS-artiklar mm          
Golvbrunn.       BRH ansvarar för rensning av golvbrunn.
Klämring.        
Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. Badkar, duschkabin, duschslang och WC-stol.       BRH ansvarar för rensning av vattenlås. 
BRF står för kostnaden om en kran, blandare eller toalett är otät och droppar. 
Blandare och kranar ska vara av märket FM Mattsson eller Mora (inga lyxmodeller). Om BRH valt att installera blandare av annat märke får de själva stå för hela kostnaden vad gäller byte eller reparation.
Om byte görs av blandare gäller enbart blandare av standardtyp. Väljer BRH en dyrare variant (av godkänt märke) får BRH själv stå för mellanskillnaden.
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och tvättbänk.        
Kall- och varmvattenledning inkl. armatur.       Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten. 
Vid reparation eller installation av vattenledningar i lägenheten ska en avstängningsventil (Ballofix) installeras. BRF står för kostnaden vid montering av Ballofix.
Avloppsledning.       Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten.
BRF svarar för rensning av avloppsledning.
Ventilation och värme          
Hela ventilationssystemet inkl. ventilationskanaler och ventilationsdon.       Ventilationsdon och ventilationsfläkt om de är en den del av husets ventilation.
Utluftsdon, springventil.        
Köksfläkt och spiskåpa som utgör del av husets ventilation.        
Vädringsfilter samt filter till köksfläkt och spiskåpa.       Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkt eller spiskåpa till ventilationskanalen (vid fettansamling kan ev. brand sprida sig via fläkttrumman till andra delar av fastigheten).
Vattenradiator, värmeledning, ventil, termostat.       Målning ansvarar BRH för.
Ibland händer det att element står och läcker med risk att stora skador uppstår på golven. I grunden är det BRF som ansvarar för elementen. Trots det kan BRH få stå som ansvarig om denne brustit i tillsyn. Ett element som läcker under längre tid kan alltså innebära att BRF:s ansvar upphör att gälla och övergår till BRH.
Det är inte tillåtet att ta bort befintlig radiator (element).
Elektrisk golvvärme, handdukstork.       Som BRH har försett lägenheten med.
Det är inte tillåtet att ta bort befintlig radiator (element) eller att installera handdukstork som värms via radiatorvattnet.
Det är inte tillåtet att installera golvvärme, vare sig elektrisk eller vattenburen.
Köksutrustning          
Diskmaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och mikrovågsugn.        
El-artiklar          
Säkringsskåp och el-ledningar i lägenhet.        
Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare.        
Byte av säkring.       I lägenheten och tillhörande utrymmen.
Förråd, gemensamma utrymmen mm          
Gemensamma utrymmen        
Förråd upplåtet med bostadsrätt och liknande utrymmen tillhörande lägenheten.       Samma regler som för underhåll av lägenheten.
Mark, uteplats mm          
Underhåll av mark som inte är upplåten med bostadsrätt.       Om BRH har nyttjanderättsavtal till viss del av föreningens mark svarar BRH för löpande skötsel.
Snöskottning och renhållning.       Gäller balkong.
Balkong och altan          
Målning av balkongtak, sida och utsida av balkongfront.        
Ytbehandling av balkonggolv samt insidan av balkongfront.       Ytbehandling och målning utföres enligt BRF:s instruktioner.
Glas på inglasad balkong.       I samband med att föreningen renoverade fasaderna så togs ett principbeslut om att endast tillåta samma typ av balkonginglasning som föreningen då valde via Teknova Byggsystem AB.
Bygglov behöver inte sökas i och med att föreningen har ett generellt bygglov för denna typ av inglasningar.
Styrelsen ska godkänna typ av balkonginglasning och ska därför informeras innan balkonginglasning påbörjas.
Övrigt          

Inredningssnickerier, socklar, foder och lister.

       
Kryddställ, badrumsskåp, klädhylla och annan fast inredning        
Torkställning i badrum        
Anordning för informationsöverföring       Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten.
Brandvarnare