Föreningen förfogar över diverse utrustning som medlemmarna kan låna på expeditionen. Glöm inte att ta med legitimation när du vill låna något, vi känner tyvärr inte alla som bor i föreningen.

Det enda vi kräver av er som lånar är att ni inte har dem allt för länge och att ni återlämnar dem i ett gott skick.

 Följande finns att låna:

  • Vinkelslipmaskin – oumbärlig om du ska kapa och slipa i metall, sten, marmor, kakel eller plast.

  • Planslipmaskin – perfekt om du ska slipa t ex dörrar, luckor, köksbord och liknande. Slippapper får du köpa själv.

  • Borrmaskin – en borrmaskin som underlättar för de som behöver borra i bärande betongväggar.

  • Pirra – för er som ska köra lite tyngre saker.

  • Högtryckstvätt – som i första hand ska användas till gårdarnas uteplatser. Högtryckstvätten får inte lämna området och t ex användas för att spola av verandan på fritidshuset eller plastbåten.

  • Lövblås – som i första hand ska användas till gårdarnas uteplatser. Lövblåsen får inte lämna området och t ex användas vid fritidshuset.