Nu är även gästlägenheten i port 227 tillgänglig för uthyrning efter ett omfattande saneringsarbete.

Mer information om gästlägenheterna hittar du här.

Tyvärr förekommer det skadegörelse i området i form av bl a sten- och äggkastning mot fönster och fasader. 

Var observanta och om skadegörelse upptäcks så ska en felanmälan göras via HSB Felanmälan på tel. 010 442 11 00 eller webben

Vattenfall har problem med distribution av fjärrvärmen vilket gör att vi blir utan varmvatten. 

Problemet beräknas preliminärt vara löst ca kl. 19:00.

Tänk på att andrahandsuthyrning av parkeringsplats är förbjuden och leder till omedelbar uppsägning av kontraktet.

Dock får boendes släkt och vänner nyttja platsen för tillfällig, kortare uppställning.

I samband med att föreningen renoverade fasaderna så togs ett principbeslut om att endast tillåta samma typ av balkonginglasning som föreningen då valde via Teknova Byggsystem AB.

Bygglov behöver inte sökas i och med att föreningen har ett generellt bygglov för denna typ av inglasningar.

Styrelsen ska godkänna typ av balkonginglasning och ska därför informeras innan balkonginglasning påbörjas.